serie b
qualificazione

serie b
qualificazione

girone unico - 3° Ritorno
basket sarcedo 48
rhodigium basket 76
basket sarcedo TL 2P 3P P
MASSAGRANDE G 0 0 0 0
PIETRIBIASI G 0 0 0 0
rhodigium basket TL 2P 3P P
Tabellino non disponibile